Gabby a Beany a ich nádherná romantická svadba v centre Viedne zakončená oslavou v Karolinenhof Farm.